Benvinguda

Aquí hi podreu trobar els fonaments quimics de la biologia, o millor dit la comprensió dels fenòmens biologics des d'una visiò de la quimica. Hem de dir que tambe hi incorporarem idees de la forma com s'ha anat establint la ciencia de la biologia al llarg del temps per tenir una prespectiva històrica de la mateixa.